Samenstellen van de jaarrekeningen van uw onderneming

Op basis van regelgeving kan uw organisatie verplicht zijn om een jaarrekening op te stellen. Onze accountants stellen de jaarrekening op die voldoet aan de wettelijke voorschriften en die u kunt gebruiken om aan derden te overleggen. Ook kunnen wij voor u de jaarlijkse fiscale aangiften en een balans met winst- en verliesrekening verzorgen.

De accountants van K & S accountants en adviseurs verrichten meer werkzaamheden dan alleen jaarrekeningen samenstellen of controleren. Wij geven u een compleet inzicht in uw bedrijfsvoering door onder andere het verzorgen van begrotingen en liquiditeitsoverzichten. Hiermee helpen we u vooruit te kijken. Samen met onze medewerkers fungeren de accountants van K & S als vertrouwenspersoon en houden wij u scherp. Wij ondersteunen u ook bij gesprekken met intermediairs, zoals banken en notarissen.

 

Neem contact met ons op