Corona update

Het zijn bizarre tijden. Het coronavirus grijpt om ons heen.

Wij willen u uiteraard met raad en daad blijven bijstaan voor uw financiële zaken tijdens deze periode. Het RIVM heeft een aantal adviezen uitgebracht welke wij zo veel / goed mogelijk proberen te volgen teneinde ons steentje bij te dragen aan het indammen van de verspreiding van het virus. K & S laat haar medewerkers hierdoor vanuit huis werken.

Bereikbaarheid
Doordat onze medewerkers vanuit huis werken, is het kantoor aan de Parklaan 1 gesloten, met uitzondering van een aantal tijden waarbinnen er iemand aanwezig zal zijn om uw administratieve bescheiden (indien van toepassing) in ontvangst te nemen.

Deze tijden luiden als volgt:
Maandag: 10.00 – 12.00 uur
Woensdag: 15.00 – 17.00 uur
Vrijdag: 10.00 – 12.00 uur

Verder moeten we hier nog aan toevoegen dat we dit alleen maar kunnen doen zo lang er geen sprake is van een “lockdown” of andere overheidsbeperkingen.

Met nadruk stellen we dat we deze tijden alleen in het leven geroepen hebben om uw administratieve bescheiden te kunnen ontvangen. “Fysieke afspraken” zullen tot nader bericht niet gemaakt kunnen worden. Uiteraard zijn we wel prima bereikbaar via de mail en / of telefoon.

Het heeft de voorkeur, indien niet dringend van aard, om uw vraag / reactie per mail naar ons te sturen. Voor vragen kunt u gebruik maken van onderstaande telefoonnummers / mailadressen:

Elke Mutsaers 06 – 411 21 895 [email protected]
Kees Schoenmaker 06 – 229 33 335 [email protected]
Michiel Volkers [email protected]
Natalia Oerlemans [email protected]
Robin Soons [email protected]
Barry Brocken [email protected]
Wij verzoeken u om alleen tijdens kantooruren gebruik te maken van bovenstaande nummers.

Aanlevering administratieve bescheiden
Hoewel wij u middels bovenstaande tijden de mogelijkheid bieden om uw administratieve bescheiden “fysiek” aan te leveren, heeft het onze absolute voorkeur om deze zo veel mogelijk digitaal aangeleverd te krijgen. Aanlevering via de reguliere post blijft ook mogelijk, waarbij wij u er wel op wijzen dat de brievenbus slechts drie keer per week geleegd zal worden.

Prioriteit in werkzaamheden
Om alle werkzaamheden zo goed en soepel mogelijk door te laten lopen zullen we prioriteiten in onze werkzaamheden aan moeten brengen, waarbij we daarin grotendeels gestuurd worden door de gestelde deadlines van de fiscus. Het is hierdoor mogelijk dat wij moeten schuiven in tijd met andere werkzaamheden. U mag van ons verwachten dat wij dit op een kritische manier zullen doen waarbij we uw belang zo veel mogelijk in het oog houden! Wij vragen u wel om begrip voor deze situatie.

(Overheids)maatregelen coronavirus
De overheid, banken en fiscus proberen u als ondernemer te ondersteunen in deze uitzonderlijke crisistijd. De maatregelen volgen elkaar in snel tempo op, worden aangepast en / of nog nader uitgewerkt. Er ligt inmiddels een breed pakket aan steunmaatregelen om u door deze periode heen te loodsen.We verwijzen u graag naar onderstaande websites voor de meest recente informatie:

https://www.kvk.nl/corona
https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers

Op bovenstaande websites vindt u ook verwijzingen naar andere relevante sites. Natuurlijk volgen wij alle ontwikkelingen nauwgezet en kunnen wij u hier (voor zo ver mogelijk) nader over informeren.

Echter, het is voor ons ondoenlijk om een ieder hier actief voor te banaderen.
Wij verzoeken om zelf alle ontwikkelingen te volgen en ons daar waar wenselijk in te schakelen voor nader advies.

Sterkte voor een ieder voor de komende tijd en we vertrouwen er op dat wij u ook, of misschien wel juist, in deze crisistijd terzijde kunnen staan met de juiste advisering en ondersteuning!